เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 

 

absmiddle ค้นหาปริมาณวัสดุ
สารเคมี/เครื่องมือ
คำค้น :

 

 

ชุดติดตั้ง/คู่มือโปรแกรมข้อมูลคลังวัสดุสารเคมี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 19:45 น.
ชุดติดตั้งโปรแกรมข้อมูลคลังวัสดุสารเคมี
คู่มือโปรแกรมข้อมูลคลังวัสดุสารเคมี

    หมายเหตุ
  1. ชุดติดตั้งโปรแกรมข้อมูลคลังวัสดุสารเคมี สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังวัสดุสารเคมีและเครื่องมือเท่านั้น
  2. แก้ไขข้อผิดพลาดการลงทะเบียนโปรแกรม
  3. ระบบจะปรับปรุงโปรแกรมให้อัตโนมัติถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม
  4.